FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कार्य शैलीलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
31% (23 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ ।
69% (51 votes)
Total votes: 74