FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि अधिकृतको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ।

वि.नं. १।०७४।०७५ बमोजिम २०७४।०९।२१ सम्म प्राप्त अावेदन यथावत राखी थप शैक्षिक योग्यताकोे सन्दर्भमा सूचना प्रविधि अधिकृतको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट BE. Electronics and Communication Engineering तथा BTech Electronics and Comunication Engineering समेतले आवेदन दिनुहुन ।

सूचना प्रविधि अधिकृत आवश्यकता सम्बन्धित सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृत आवश्यकता सम्बन्धित सूचना

देवचुली नगरपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृत आवश्यकता सम्बन्धित सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृत आवश्यकता सम्बन्धित सूचना

देवचुली नगरपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

कर्मचारी विवरण

देवचुली नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

Pages