FAQs Complain Problems

समाचार

देवचुली नगरपालिकामा कार्यरत्त सम्पूर्ण कर्मचारीहरूकाे विवरण ।

Documents: 
https://devchulimun.gov.np/sites/devchulimun.gov.np/files/documents/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%20%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B.pdf