FAQs Complain Problems

चिठ्ठी पत्र निवेदन दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरून्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
कार्यालय सहयाेगी/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन, उजुरी, चिठ्ठी पत्र माथि कार्यालय प्रमुख वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट तोक आदेश भएपछि ।