FAQs Complain Problems

समाचार

Post date: Monday, January 25, 2021 - 03:45
Post date: Wednesday, January 6, 2021 - 14:39

नगरपािलका कार्यान्वयनमा अाउनु पूर्व निर्माण भएका तथा कुनै कारणबस नक्सा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका भाैतिक संरच्नाहरूकाे अभिलेखीकरणा/ नक्सा स्वीकृत गर्ने कार्यकाे म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

Supporting Documents: