FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. १७

श्री बिष्णु प्रसाद आचार्य

वडा अध्यक्ष

१७

९८५७०४०५७०

श्री नव कुमारी शर्मा

कार्यपालिका सदस्य

१७

९८४७४३३५९८

श्री चिजा कुमारी वि.क.

वडा सदस्य

१७

९८०६६४८६३५

श्री खड्क बहादुर थनेत

वडा सदस्य

१७

९८४७५६०१४४

श्री बिष्णु बहादुर आले

वडा सदस्य

१७

९८४७४८४७४७

Undefined
Population: 
7783
Ward Contact Number: 
9857040570