FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपािलका कार्यान्वयनमा अाउनु पूर्व निर्माण भएका तथा कुनै कारणबस नक्सा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका भाैतिक संरच्नाहरूकाे अभिलेखीकरणा/ नक्सा स्वीकृत गर्ने कार्यकाे म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

Supporting Documents: