कर्मचारीहरु

Photo Name Section Email Phone
विष्णु प्रसाद भुसाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५७६४२१११
जिवलाल श्रेष्ठ शाखा अधिकृत, प्रशासन शाखा ९८५७०४०५५९
राम प्रसाद शर्मा नगर शिक्षा शाखा अधिकृत, शिक्षा शाखा ९८५६०५२०२१
श्रीभद्र पाैडेल लेखा अधिकृत,आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख ९८४६०५६३२४
माेती प्रसाद रिजाल शिक्षा शाखा अधिकृत, शिक्षा शाखा ९८५७०२७५९७
अविनाश पन्थी प्रशासकीय अधिकृत/ सूचना अधिकारी pantheea2013@gmail.com ९८५५०८१५४८
र्इ टिकाराम वस्याल ईन्जिनियर, पूर्वधार तथा याेजना शाखा ९८५७०२६९७८
र्इ . सन्ताेष काफ्ले ईन्जिनियर, शहरी विकास तथा भवन निर्माणा शाखा ९८४६४६७३०६
कृष्णहरी सापकाेटा सूचना प्रविधि अधिकृत, सुचना प्रविधि शाखा sapkota.krishnahari@gmail.com, ito.devchulimun@gmail.com ९८४३६८६३६६
सुनिल पाैडेल अार्थिक प्रशासन शाखा 9845047644
अलाउध्दिन खान कृषि विकास शाखा प्रमुख ९८४७२०७८३१
धनेश्वर खनाल पशु विकास शाखा प्रमुख ९८४७२९०७६१
शिव प्रसाद पराजुली सि.अ.हे.व, छैठौं, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख shiva123parajuli@gmail.com ९८५७०४१६५१
कृष्णा कुमारी अाचार्य अ.न.मि., छैठौ.स्वास्थ्य शाखा ९८४१४३७६२२
अनिता ज्ञवाली राेजगार संयाेजक gyawalianita90@gmail.com 9847198509
नवराज पाैडेल स्वास्थय शाखा ९८४७१४४१५०
सत्यनारायण गोईत पशु विकास शाखा ९८०४२१४६४७
खेम राज पाैडेल पशु प्राविधिक 9857022018
संगिता पाैडेल सामाजिका विकास शाखा ९८४५४१७४८५
श्री भेषराज पाैडेल ना.सु , पन्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रशासन शाखा ९८५७०४१५५९
सिता पाैडेल सामाजिक विकास शाखा 9847095770
दिनेश न्यौपाने प्रशासन शाखा ९८५५०३५५०५
भाेलानाथ शर्मा पाैडेल ना.सु, वडा सचिव, वडा नं. १ देखि ५ 9845519171
चित्र बहादुर खत्री प्रशासन शाखा ९८६०९२७८५२
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ना.सु, वडा सचिव वडा नं. १६ 9845332935
ऋृषिराम आचार्य वडा सचिव, वडा न. १७ ९८४५११२१४७
बालकृष्ण भुसाल सव- र्इन्जिनियर, घर नक्शा , योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५७०४१३०६
सुनिल चौधरी सव- र्इन्जिनियर, योजना तथा प्राविधिक शाखा (वार्ड नं. १, १६ र १७) ९८४५२०८११८
छविलाल गौतम सव- र्इन्जिनियर, योजना तथा प्राविधिक शाखा (वार्ड नं. ३, ५, १३, १४, १५) ९८५५०४६०८०
श्री धुर्व घिमिरे राषि्ट्रय पुनः निमार्ण प्राधिकरण शाखा ९८५५०६३६०६
अाकाश क्षेष्ठ कम्युटर अपरेटर, लेखा शाखा, प्रशासन शाखा aaki.stha51@gmail.com ९८०५४२४७९२
पवित्रा चाैधरी सामाजिका विकास शाखा 9848031869
खिमराज गाैतम अमिन, याेजना, प्राविधिक शाखा ९८५११४१५६५
सरस्वती ढकाल ना.प्रा.स राजश्व शाखा, वडा कार्यालय ६ देखि ९ ९८१४२३२२११
विश्व बन्धु न्यौपाने वडा सचिव – १, २, ३, ४ र ५ ९८४७३५५२९४
श्री यादव पराजुली खरिदार, वडा सचिव (वार्ड नं. १०,११,१३,१४ र १५), प्रगतिनगर parajuliydb@gmail.com ९८४१६६७०४९
गंगा भुसाल खरिदार, राजश्व शाखा, दे.न.पा प्रशासन ९८५७०४१०१९
दुर्गा प्रसाद महताे वडा सचिव १२ नं कार्यालय , मुक्तिक्षेत्र ९८४७५६१५५५
रविन्द्र पौडेल वडा सचिव, वडा न. ६,७,८, र ९ रामबास ९८५७०४१५१६
हरि प्रसाद पोखरेल रामवास ६,७,८ र ९ ९८४७२७१३५३
लक्ष्मी कुमारी दर्जी वडा कार्यालय, १७ ९८६७१९२४४४
रीता भण्डारी उद्यम विकास सहजकर्ता, दे.न.पा वडा नं. १-५ राजश्व शाखा, दिव्यपुरी ९८१५२५४५४६
शान्ती सुवेदी उद्यम विकास सहजकर्ता, दे.न.पा वडा नं. १०-१५ राजश्व शाखा, प्रगतिनगर ९८४७०९५५५६
संगम पौडेल उद्यम विकास सहजकर्ता, दे.न.पा वडा नं. १६ र १७ राजश्व शाखा, रजहर ९८६७२१६५३२
विद्या पाैडेल पाेषणा स्वयंम सेवक ९८४७५३९४०८
कृष्ण अाले नगरप्रमुखकाे सचिवालय तथा प्रशासन शाखा ९८४७०७४३४२
कपिल देव ख.दवाडी कार्यालय सहयाेगि, प्रशासन शाखा 9867031786
तोयनाथ लामिछाने कार्यालय सहायक, वडा कार्यालय १०,११,१३,१४ र १५ , दर्ता तथा चलनी शाखा ९८४७४८३६११
वेल बहादुर ठाडा मगर कार्यालय सहायक, वडा कार्यालय १ देखि ५ , दर्ता तथा चलनी शाखा, दिव्यपुरी ९८४७०७३७१३
खुम बहादुर राई मगर कार्यालय सहायक, वडा कार्यालय ६ देखि ९ , दर्ता तथा चलनी शाखा, रामबास ९८६७०२६७३४
राजु दवाडी कार्यालय सहायाेगि, प्रशासन शाखा, प्रगतिनगर ९८१३७९६२८०
केशव काफ्ले कार्यालय सहयाेगी, वडा १२ नं कार्यालय , दर्ता तथा चलनी शाखा, मुक्तिक्षेत्र 9814450787
जमुना न्याैपाने कार्यालय सहयाेगी, प्रशासन शाखा, प्रगतिनगर 9865203335
ऋषिराम सुवेदी सवारी चालक, प्रशासन शाखा ९८४५४४३२४७
चेतन राई मगर सवारी चालक, प्रशासन शाखा ९८१२९६९५२५