नगरपालिकाको कार्य शैलीलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
38% (15 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ ।
62% (24 votes)
Total votes: 39