देवचुली नगरपालिकाकाे वातावरणीय पक्ष कस्ताे लाग्छ तपार्इलार्इ ?

ठिक छ।
29% (2 votes)
सुधार गर्नु पर्छ ।
71% (5 votes)
Total votes: 7