विदार्इ क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री मान बहादुर खड्काज्यूलार्इ नगर प्रमुखज्यूकाे अध्यक्षतमा