डिजाइन सिलार्इ कटार्इ सम्बन्धी उद्घाटन कार्यक्रममा शाखा अधिकृत श्री अाेम प्रसाद पाण्डे र सामाजिक विकास शाखाबाट संगीता पाैडेल सहभागिहरूकाे साथमा।