नगरपालिकाको कार्य शैलीलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
44% (7 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ ।
56% (9 votes)
Total votes: 16