देवचुली नगरपालिकाकाे वातावरणीय पक्ष कस्ताे लाग्छ तपार्इलार्इ ?

ठिक छ।
38% (3 votes)
सुधार गर्नु पर्छ ।
63% (5 votes)
Total votes: 8